Rólunk

Az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság 1997-ben alakult, azzal a céllal, hogy ápolja és továbbvigye Andorka Rudolf szellemi örökségét a magyar közéletben. A Társaság tevékenysége elsősorban szakmai konferenciák megrendezésére irányul, ezen belül is előtérbe került a családok helyzetére és a családpolitikára, a magyar társadalom demográfiai helyzetére, a normakövető és normaszegő magatartásokra, valamint az életesélyek társadalmi egyenlőtlenségeire vonatkozó kutatási eredmények bemutatása. A Társaság fontos feladatának tekintette a kutatói utánpótlás támogatását, és ennek érdekében a korábbi években tehetséggondozást segítő ösztöndíj rendszert alakított ki. Ugyancsak a korábbi időszakban – a rendelkezésre álló forrásoktól függően - számottevő publikációs tevékenységre is vállalkozott a Társaság, amelynek keretében több szakmai kötet is napvilágot látott.

A Társaság céljai

 • Andorka Rudolf szellemi örökségének gondozása, olyan közéleti ügyek, kutatási kérdésfeltevések napirenden tartása, amelyek
 • a családok helyzetére és a családpolitikára,
 • a magyar társadalom demográfiai helyzetének alakulására,
 • a normakövető és normaszegő magatartásokra,
 • az életesélyek társadalmi egyenlőtlenségeire vonatkoznak.

A Társaság tevékenysége

 • Konferenciákat, műhelyvitákat szervez, amelyeken Andorka Rudolf emlékének szentelt, valamint a Társaság által fontosnak tartott, fenti témákba illő előadások hangzanak el,
 • életre hívja az "Andorka előadást", amelynek megtartására a jogot az erre a célra választott kuratórium ítéli oda az előadást kísérő díjjal együtt annak a köztiszteletben álló magyar vagy külföldi társadalomtudósnak, aki a fenti témák valamelyikében komoly, rangos kutatómunkát végez,
 • a család akaratának megfelelően gondozza Andorka Rudolf közcélokra felajánlott könyvtárát. Ez a tevékenység először is
  • a hagyaték nyilvántartásba vételére, katalogizálására,
  • a személyes jegyzetek rendezésére és fénymásolat vagy más formában történő reprodukciójára,
  • a hagyaték nyilvános hozzáférhetőségének biztosítására terjed ki.

Ezek után gondoskodik a könyvtár állományának gyarapodásáról, törekszik arra, hogy a megkezdett sorozatok folytatásával, valamint a demográfiai, statisztikai, szociológiai szociálpolitikai és családpolitikai profilba vágó könyvek gyűjtésével, továbbá a hagyaték részét képező nagy mennyiségű jegyzet kutatói célra történő hozzáférhetővé tételével olyan kutatóhely jöjjön létre, amelyben mód nyílik a preferált kutatási témák művelésére.

A Társaság igyekszik, amennyire lehet, megtartani magát abban a szellemben, amit Andorka Rudolf is fontosnak tartott: minél kevésbé formális, viszont lényegre törő, egyszerű működésre, baráti, empatikus légkörre, nyitott nem ortodox szellemi közeg megteremtésére. Értékelkötelezett szakszerűség és a társadalmi problémák iránti nyitottság az, amit a Társaság magával és az általa támogatott személyekkel és ügyekkel kapcsolatban elvárásként megfogalmaz.