Üdvözöljük honlapunkon!

Az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság 1997-ben alakult, azzal a céllal, hogy ápolja és továbbvigye Andorka Rudolf szellemi örökségét a magyar közéletben. A Társaság tevékenysége elsősorban szakmai konferenciák megrendezésére irányul, ezen belül is előtérbe került a családok helyzetére és a családpolitikára, a magyar társadalom demográfiai helyzetére, a normakövető és normaszegő magatartásokra, valamint az életesélyek társadalmi egyenlőtlenségeire vonatkozó kutatási eredmények bemutatása. A Társaság fontos feladatának tekintette a kutatói utánpótlás támogatását, és ennek érdekében a korábbi években tehetséggondozást segítő ösztöndíj rendszert alakított ki. Ugyancsak a korábbi időszakban – a rendelkezésre álló forrásoktól függően – számottevő publikációs tevékenységre is vállalkozott a Társaság, amelynek keretében több szakmai kötet is napvilágot látott.

Aktuális hírek, konferenciák

Népesedés, társadalomszerkezet és devianciák Magyarországon 6. Andorka Rudolf Emlékkonferencia ‒ születése 90. évfordulójának évében

Társadalmi tagolódás és mobilitás a jelenben és a múltban Andorka Rudolf munkássága előtt való tisztelgés jegyében